Under headingen Livets filmskole presenterer vi filmer fra noen av historiens mest berømte filmretninger – en slags filmens kanon. Dette er filmer som endret filmhistoriens gang. I mai og juni, filmer fra 70-tallets Hollywood!

New Hollywood er en samlebetegnelse på en mengde filmer som ble laget i Hollywood på 60- og 70-tallet. Det er også en beskrivelse av et generasjonsskifte – en aldri så liten revolusjon i filmbyen. I det amerikanske samfunnet så man store omveltninger med borgerrettighetskamp, kvinnefrigjøring, krigsmotstand og seksuell revolusjon, og den amerikanske filmen måtte reflektere dette. I løpet av 60- og 70-tallet ble det gamle Hollywood rystet av en gjeng dophoder, jyplinger, utlendinger og nyutdannede filmskolestudenter. En hel liten hær av regissører, produsenter, skuespillere, fotografer og andre filmarbeidere gjorde Hollywood utrygt i noen år, og skapte en underskog av førsteklasses filmer. Resultatet var enestående.

Filmer som Gudfaren, Taxi Driver og Hjortejegeren er noen av de mest kjente filmene fra denne perioden, men tilfanget av filmer laget i den nye tidens ånd var enormt og kan best sammenlignes med hva som skjedde med den franske nybølgen noen år tidligere. Så fikk da også New Hollywood tilnavnet “den amerikanske nybølgen”. Mange av ideene som ble formulert i Frankrike ble adoptert av amerikanerne: kreativ kontroll; regissøren som filmens skapende kraft, ikke produsenten; nye historier fortalt på nye måter for en ny tid.

Noen mener at perioden var Hollywoods siste storhetstid, og at vi kanskje aldri vil få se noe lignende igjen. Det var en tid da genuine og varende klassikere ble laget hvert eneste år; da eksperimenterende uttrykk åpenbarte nye måter å se USA på; da en ny generasjon av både publikum og filmskapere sammen skapte en levende, kreativ filmkultur i underholdningsfilmens hjemland. Man fikk filmer uten helter, filmer som brøt tabuer, filmer som var mer karakter- enn plotdrevne, og man våget å droppe den lykkelige slutten. Ikke minst har mange av disse filmene tålt tidens tann og beholdt evnen til å bevege tilskueren. De er like gripende i dag som da de ble laget.

Relaterte filmer