Billetter

Filmvisninger + Q&A med Tatiana Lozano.

To verdspremierer på ein kveld!

Entrée Cinema og Cinemateket i Bergen er stolte av å lansere verdspremiere på The Wolf Trail (Winter) av Marthe Thorshaug (NO) og Under The Red Flag av Esteban Rivera (CO). Denne kvelden er vi inviterte til å innta både ulvens perspektiv og ein hypnotisk atmosfære som smeltar draumeaktige landskap saman med minne. Denne duo-presentasjonen er ein del av programmets nylege fokus på menneskenaturens persepsjon gjennom arkitektur, kosmologi, forhold og geografiske samantreff. Dei ferske produksjonane utforskar dyrets og menneskets perspektiv og flettar saman oppdikta historieforteljing med det verkelege livets landskap.

Etter visinga samtalar dei to kunstnarane med kurator Tatiana Lozano.

EN:

NEW FILMS BY MARTHE THORSHAUG AND ESTEBAN RIVERA
SCREENINGS + Q&A WITH TATIANA LOZANO

Two world premieres in one evening!

Entrée Cinema, together with Cinemateket in Bergen is proud to announce the world premiere of The Wolf Trail (Winter) by artists Marthe Thorshaug (NO) and Under The Red Flag by Esteban Rivera (CO). This night we are invited to enter the perspective of the wolf, as well as a hypnotic atmosphere that merges dreamlike landscapes with those of memories. This duo presentation is part of the program’s recent focus on the perception of human nature through architecture, cosmology, relationships, and geographical
coincidences. The newly made productions explore animal and human perspectives, intertwining fictional story telling with the landscape of real life.

The screening is followed by a conversation between the two artists moderated by curator Tatiana Lozano.

Relaterte filmer