Filmserie i samarbeid med Palestinakomitéen i Bergen

Palestinernes hverdag er brutal. Da blir historiene som fortelles, også brutale. Undertrykkelse, katastrofe og kamp er nært knyttet til hverdagen. Palestinerens omfavnelse av livet og gleden kommer med et alvor og et uunngåelig forhold til døden. Okkupasjon og fravær av frihet er krevende å leve med og vanskelig å fortelle om fordi det er så tydelig vevd inn i hva som binder palestinerne sammen. Men det er også en fortellerkunst som verdsetter forpliktelse overfor historien i seg selv, og overlevelsen i det dagligdagse. 

Her er mye plass til det menneskelige og nære, omsorgen og kjærligheten, gleden og humoren. Disse tre filmene forteller fra ulike ståsteder og med ulik form, men peker mot det samme: hvordan leve med og i en hverdag med innskrenket frihet og med usikre betingelser? Hvordan opprettholde håpet, ukueligheten og omfavnelsen av livet og menneskeligheten? Kulturen ivaretas gjennom fortellingen, men også gjennom måten det fortelles på.

Relaterte filmer