Vi utforsker og feirer skeive representasjoner på film! Serien inneholder et mangfoldig utvalg av filmer som belyser de varierte og nyanserte aspektene ved det å leve som skeiv, fra klassisk til samtidig film, fra undergrunn til mainstream.

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. SV er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber målrettet for et samfunn der alle, uavhengig av etnisk eller religiøs bakgrunn, kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering. 

Organisasjonens frivillige og medlemmer har ulik minoritetsbakgrunn. Målgruppen inkluderer blant annet asylsøkere, arbeidsinnvandrere, studenter og norskfødte med minoritetsbakgrunn. 

Skeiv Verden er opptatt av å tilby gode, trygge møteplasser der målgruppen kan være seg selv og åpen, komme i kontakt med andre som har liknende erfaringer, og få støtte og kunnskap som gjør det lettere å være skeiv med minoritetsbakgrunn.

//

Skeiv Verden is a national interest organization for LGBTIQ+ people with a minority background. Skeiv Verden is an independent organization, free from religious or political affiliation, that works purposefully for a society where everyone, regardless of their ethnic or religious origin, can live out their sexual orientation, gender identity or gender expression without experiencing discrimination. Volunteers and members have many different minority backgrounds, both racialised and non-racialised. The target group includes, but is not exclusive to, asylum seekers, migrant workers, students, and those born in Norway with a minority background. Skeiv Verden focuses on offering good, safe meeting places where the target group can be themselves, can meet others with similar experiences, and get support and knowledge that makes it easier to be queer with a minority background. 

Cinemateket and Skeiv Verden Vest are proud to collaborate on a new film series that explores and celebrates queer representations on film. The series contains a diverse selection of films that illuminates the varied and nuanced aspects of queer life, from classic to contemporary film, from underground to mainstream.

Relaterte filmer