Søkelys på kvinner innen samtidens world cinema

Når vi retter søkelyset mot all urettferdighet i Hollywood, blant annet Oscar-juryens manglende evne til å anerkjenne kvinnelige regissører, kan følelsen av talentunderskudd melde seg og overdøve sannheten: Vi har en overflod av internasjonale kvinnelige filmskapere med forskjellig bakgrunn som alle forteller modige og fantastiske historier – men altfor sjelden når de fram til det publikummet de fortjener.

Her løfter vi fram fire regissører som har utvidet filmkunsten og fanger den moderne kvinnens smertelige erfaringer. Noen av disse filmskaperne har nettopp startet på reisen, andre har allerede gjort seg bemerket, men felles for alle er egne tydelige synspunkter, visuell og narrativ stil og et bidrag til økt representasjon av kvinner på filmfeltet.

Relaterte filmer