BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et tverrfaglig produksjonssenter for utvikling av kunst og ny teknologi. BEK utvikler, produserer og formidler kunstverk og prosjekter i skjæringspunktet mellom samtidskunst, ny teknologi og samfunnskritikk. BEK oppsøker, utvikler og tilbyr spisskompetanse i sitt kjerneområde og utforsker teoretiske og etiske aspekter ved teknologiutvikling.

BEK holder til i C. Sundts gate 55, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt med samarbeid og utveksling. 

I dette programmet slår Cinemateket og BEK seg sammen for å presentere norgespremieren på en ny film av Susan Schuppli, Moving Ice,  etterfulgt av en samtale mellom Åse Løvgren og Schuppli.

Moving Ice er bestilt av BEK – Bergen senter for elektronisk kunst og Sonic Acts (Amsterdam). Den er støttet av KMD gjennom forskningsprosjektet «Illuminating the Non-Representable» ved Professor Hilde Kramer, Norsk Kulturråd og Re-Imagine Europe gjennom prosjektet New Perspectives for Action, delfinansiert av den europeiske union.

Relaterte filmer