Billetter

Originaltittel: Armotonta Menoa – Hoivatyön Lauluja. Regi: Susanna Helke. Finland, 2002. Finsk/engelsk tale, engelsk tekst. Format: DCP. 1t 32min. Aldersgrense: tillatt for alle.

Velkommen til en eksklusiv oppkjøring til festivalen Generasjon!

Én ting har vi til felles – vi blir alle eldre. Hva er aldring for deg? Hva slags samfunn vil du bli gammel i?

Generasjon – en aldringsfestival går av stabelen 31. mai på Litteraturhuset, og er en tverrfaglig og bred satsning for et mer aldersvennlig samfunn. Her kan du delta i debatter og samtaler, verksteder, oppdatert forskning, kunstopplevelser og en mesterklasse spesielt for omsorgsarbeidere. Festivalen er gratis og åpen for alle. Sett av 31. mai og len deg inn i et spennende og viktig tiår sammen med oss!

Mens du gleder deg til festival, er du hjertelig velkommen til gratis filmvisning fredag 10. mai kl. 18:00 på Cinemateket i samarbeid med Bergen internasjonale filmfestival. Filmen blir innledet av en kort samtale om aldringsaktivisme.

Dokumentarmusikal hvor sykepleiere bokstavelig talt synger ut sin frustrasjon over privatiseringen av finsk eldreomsorg.

Hva er det som ofres i effektiviseringen og privatiseringen av eldreomsorgen? I Ruthless Times – Songs of Care er svaret krystallklart: menneskeligheten hos både pasienter og sykepleiere. Og hvordan formidle dette på bedre vis enn gjennom en musikal? Sykepleiernes egne erfaringer og fortvilelse over å ikke kunne gi de eldre omsorgen de har rett på gnistrer i sangform, og maler et grelt bilde av en menneskebehandling som ikke hører hjemme i en velferdsstat.

//

Documentary musical where nurses literally sing out their frustration over the privatisation of Finnish elderly care. 

What is being sacrificed in the streamlining and privatisation of elderly care? In Ruthless Times – Songs of Care, the answer is crystal clear: the humanity of both patients and nurses. And how to convey this in a better way than through a musical? The nurses’ own experiences and despair at not being able to give the elderly the care they are entitled to makes for fierce songs, and paints a bleak picture of a treatment of humans that does not belong in a welfare state.