I forbindelse med gruppeutstillingen Urfolkshistorier på Kode i Bergen, har museet i samarbeid med Cinemateket satt sammen et program som vises i  juni.

Gjennom rundt 285 verk fra 170 kunstnere, presenterer utstillingen Urfolkshistorier ulike beretninger om urfolks opplevelser fra Sør-Amerika, Nord-Amerika, Oseania og Norden. Utstillingen dekker et bredt spekter av medier, typologier, opprinnelser og tidsperioder, fra før den europeiske koloniseringen og frem til i dag, og er kuratert av kunstnere og forskere fra syv verdensregioner.

I denne anledning viser Cinemateket et utvalg kortfilmer og langfilmer av urfolkskunstnere fra disse regionene. Programmet består av tankevekkende og sjanger-trossende verk som trekker på deres personlige og intergenerasjonelle erfaringer og bruker film til å fortelle historier på nye kreative måter.

Utstillingen vises i samarbeid med det brasilianske kunstmuseet MASP, og vises i Bergen fra 26. april – 25. august 2024. Les mer på https://kodebergen.no  

ENGLISH

In connection with the group exhibition Indigenous Stories at Kode Bergen Art Museum, the museum in collaboration with Cinemateket has put together a program that will be featured during May and June.

The exhibition presents different accounts of indigenous experience from South America, North America, Oceania, and the Nordic region, through art and visual culture, curated by artists and researchers from seven different world regions. The show will bring together around 285 works of multiple media, typologies, origins and periods, from the period before European colonization to the present, by more than 170 artists.

On this occasion Cinemateket is showing a selection of short and feature length films from indigenous artists from these regions. The program consists of thought-provoking and genre-defying works that draw on their personal and intergenerational experiences and use the moving-image medium to tell stories in creative new ways.

The exhibition is presented in collaboration with the Brazilian art museum MASP and will be on display in Bergen from April 26 to August 25, 2024. For more information, visit https://kodebergen.no  

Relaterte filmer