Sensur av film har vært med oss siden kinoens morgen. I Norge åpnet den første kinoen i 1904, og i 1913 ble Statens filmkontroll og kommunal kinodrift opprettet. Stortinget vedtok lov om «offentlig forevisning av kinematografbilleder». Statens filmkontroll fikk ansvaret for å forhåndsgodkjenne alle filmene som skulle vises offentlig. I 1921 ble det fastsatt aldersgrenser for enkelte filmer man mente ikke var egnet for mindreårige.

Hvorfor hadde man i det hele tatt filmsensur? I Norge skulle den «verne befolkningen mot moralsk forfall». Statens filmkontroll fryktet altså at filmene skulle påvirke og inspirere publikum til å oppføre seg uanstendig. Før 1913 var det de lokale politimyndighetene som kunne forby eller stoppe kinovisninger hvis de mente at sedeligheten eller den offentlige orden kunne bli forstyrret. Filmsensuren i Norge endret seg drastisk for 15 år siden. Fra 2004 kunne ikke filmer lenger forbys, så kinoene kan vise filmer uten forhåndskontroll så lenge det settes en absolutt 18-årsgrense. I 2005 ble Medietilsynet opprettet, som utfører forhåndsgodkjenningen og fastsetting av aldersgrenser i dag. Aldersgrensen skal bestemmes ut fra hvorvidt filmen kan være skadelig for personer under den aktuelle aldersgrensen.

Filmsensur utøves i de fleste land, enten gjennom en statlig institusjon eller et kontrollorgan opprettet av filmindustrien. De fleste land oppgir beskyttelse av barn og unge som årsak til at man i det hele tatt har sensur, men i mange land bedrives også politisk sensur.

Denne filmserien inneholder tre filmer som har vært forbudt, enten i Norge eller i filmenes respektive opprinnelsesland. Hver film er fra forskjellige tiår, og alle ble forbudt på forskjellig grunnlag, det være seg kritikk av religion, voldelige scener og rett og slett fordi de var «for provoserende» av de mest absurde grunner. Kom og se forbudte filmer hos oss!

Relaterte filmer