Forbudte filmer under Skeivt kulturår 2022

Det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge skjedde ved at straffelovens paragraf 213 ble opphevet. Dette skal vi markere på flere måter, blant annet ved å dedikere forbudte filmer-serien vår til temaet. Vi viser tre filmer som ble forbudt i flere land på grunn av deres homofile innhold. De er alle påminnelser om hvorfor det er viktig å lage og vise skeiv film. Vi gleder oss til å feire skeivt kulturår med dere!

Sensur av film har vært med oss siden kinoens morgen. I Norge åpnet den første kinoen i 1904, og i 1913 ble Statens filmkontroll og kommunal kinodrift opprettet. Stortinget vedtok lov om «offentlig forevisning av kinematografbilleder». Statens filmkontroll fikk ansvaret for å forhåndsgodkjenne alle filmene som skulle vises offentlig. I 1921 ble det fastsatt aldersgrenser for enkelte filmer man mente ikke var egnet for mindreårige.

Hvorfor hadde man i det hele tatt filmsensur? I Norge skulle den «verne befolkningen mot moralsk forfall». Statens filmkontroll fryktet altså at filmene skulle påvirke og inspirere publikum til å oppføre seg uanstendig. Før 1913 var det de lokale politimyndighetene som kunne forby eller stoppe kinovisninger hvis de mente at sedeligheten eller den offentlige orden kunne bli forstyrret. Filmsensuren i Norge endret seg drastisk for 15 år siden. Fra 2004 kunne ikke filmer lenger forbys, så kinoene kan vise filmer uten forhåndskontroll så lenge det settes en absolutt 18-årsgrense. I 2005 ble Medietilsynet opprettet, som utfører forhåndsgodkjenningen og fastsetting av aldersgrenser i dag. Aldersgrensen skal bestemmes ut fra hvorvidt filmen kan være skadelig for personer under den aktuelle aldersgrensen.

Filmsensur utøves i de fleste land, enten gjennom en statlig institusjon eller et kontrollorgan opprettet av filmindustrien. De fleste land oppgir beskyttelse av barn og unge som årsak til at man i det hele tatt har sensur, men i mange land bedrives også politisk sensur.

Kom og se forbudte filmer hos oss!

Relaterte filmer