Sommeren 2020 ble det avholdt presidentvalg i Hviterussland. Mange hviterussere mente at valgresultatet var forfalsket og gikk ut i gatene for å demonstrere. Folket ville vise sitt ønske om endringer, sitt behov for demokrati og beskytte sin stemmerett. Fredelige protester ble slått hardt ned, og flere hundre arresterte vitner om usedvanlig vold utøvd av politiet. Mer enn 31 000 er arrestert siden protestene begynte, 370 av de arresterte er journalister. Flere av arrestasjoner er politisk motiverte og det ble åpnet 900 straffesaker mot demonstrantene. 8 mennesker ble drept, men ingen myndighetspersoner ble straffet for åpenlys vold mot protesterende (eeas.eu).

Oppvåkningen av det hviterussiske sivilsamfunnet skjedde plutselig og det gjaldt hviterussere i Norge også. Voldelig undertrykkelse av våre landsmenn, venner og familiemedlemmer august 2020 har forent den hviterussiske diasporaen i Norge. Kampen for frihet og demokrati har også gjort folk verden rundt interessert i Hviterussland.

Hviterussisk forening i Norge Razam ønsker å invitere til en offentlig debatt om frihetskampen i Hviterussland og spre kunnskap om Hviterussland og den politiske utviklingen i landet.

Relaterte filmer