Billetter

Intervjutid: 45 minutter. Spilletid for visning: 22 minutter.

Ingvild A. Jansen leder et intervju med bergenbaserte kunstner og illustratør Åshild Kanstad Johnsen, skaper av bokserien «Kubbe». Bokserien, som inkluderer de prisvinnende bøkene «Kubbe lager skyggeteater» og «Kubbe lager museum», har inspirert en populær animasjonsserie i Japan. Det vil være en visning fra animasjonsserien etter intervjuet.

 

// English

Ingvild A. Jansen leads an interview with Bergen-based artist and illustrator Åshild Kanstad Johnsen, creator of the book series “Kubbe”. The book series, which includes the award-winning books “Kubbe Makes Shadow Theater” and “Kubbe Makes a Museum”, has inspired a popular animation series in Japan, from which there will be a screening after the interview.

Relaterte filmer