THE HOUR OF THE FURNACES

Denne estetisk slående opprørsfilmen er filmet i skjul under militærdiktatur i Argentina på sekstitallet. Sammenhengen mellom politisk undertrykkelse og økonomisk utnyttelse analyseres av sentrale motstandere av latinamerikanske eliters tette bånd til USA under den kalde krigen.