Minste leietid er 1 time. Ut over dette kalkuleres leien pr. påbegynte time etter gjeldende leiesats. Ved avbestilling av bekreftet leietid blir leietaker fakturert et avbestillingsgebyr pålydende kr. 500,-.

Kinosalen inngår i Kafe Kippers sjenkeområde. Dermed er det tillatt å bringe med mat og drikke inn i kinosalen, men det må skje i samsvar/samarbeid med Kafe Kippers. Det er leietakers ansvar å påse at dette blir overholdt.

I sin informasjon om arrangementet skal leietakeren sørge for å tydeliggjøre at arrangementet ikke er en del av Cinematekets virksomhetsområder. Vi ber også om at leietaker ved kontakt med presse presiserer at dette ikke er et Cinematek-arrangement.

Benyttelse av arealet utenfor kinosalene skal avtales på forhånd. Ved slik bruk skal leietaker vise hensyn til kulturhuset USF Verftets daglige drift samt øvrige besøkende. Leietaker er ansvarlig for å rydde opp etter seg når visningen/arrangementet er avsluttet. Plakater kan kun henges opp på Cinematekets plakattavle og på inngangsdøren til Cinematek-salen.

Leietakeren er selv ansvarlig for bringing og henting av film, video og annet materiale som blir brukt under arrangementet. Hvis ikke annet er avtalt, skal filmer og lignende leveres senest en halv time før visningen, og leietakeren må selv påse at dette blir hentet umiddelbart etter visning. Oppbevaring i Cinematekets lokaler skjer for leietagers regning og risiko.

Cinemateket arrangementsskjema skal alltid fylles ut ved leie av salen. Skjemaet lastes ned her, fylles ut og sendes på epost til post@cinemateketbergen.no.

Teknisk anlegg skal kun betjenes av Cinematekets medarbeidere, men mindre annet er avtalt.

Cinemateket er ikke erstatningspliktig dersom teknisk svikt eller uregelmessigheter gjør at forestillingen må avlyses/ikke er tilfredsstillende eller følgene av dette. Avtalt leiesum vil i så fall bli helt eller delvis refundert.

Leietaker er ansvarlig for at arrangementet ikke er i strid med norsk lov, og i henhold til de opplysninger oppgitt i bookingskjemaet.

INFO ANGÅENDE FILMFORESTILLINGER FOR ET BETALENDE PUBLIKUM

I Norge er kinoforestillinger mva-pliktige. Det vil si at alle kinobilletter som selges skal momses med 12%. Selv om organisasjonen/selskapet som arrangerer kinoforestillingene har fritak fra mva, kan vi ikke ha et betalende kinopublikum uten at disse har betalt mva på billettprisene. I henhold til norsk lov er det ikke lov å arrangere offentlige kinoforestillinger for et betalende publikum i Norge uten at publikum betaler mva av billettprisen. Det er imidlertid mulig for organisasjoner som ikke er mva-pliktige om å søke skattevesenet om refusjon av mva. Dette må i så fall gjøres i etterkant av forestillingene og etter at leietaker har mottatt billett- og kinoleieoppgjør fra Cinemateket i Bergen.

Ved forestillinger ved Cinemateket må leietakere bruke vårt billettsystem, Ticketco. Dette er et komplett billettsystem med muligheter for kjøp av billetter både på nett og i døren. Det legges da på 12% av billettprisen leietager fastsetter, og i tillegg kommer ca 5% avgift til Ticketco. Om 12% mva skal komme på toppen av billettpris eller skal bakes inn i billettpris står leietaker helt fritt til å bestemme selv.

Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 250,- for arbeid ifm bruk av Cinematekets billettsystem.

For spørsmål omkring bruken av Cinematekets billettsystem, send en epost til post@cinemateketbergen.no, eller ring 55318580.