I denne filmserien utforskes kjønnsbrytende, ikke-binære -, og transidentiteter innenfor ulike ikke-vestlige kontekster og fortellingstradisjoner. Vi møter hovedpersoner som alle har sitt sett med regler til å definere sin egen verden. Serien portretterer cis- og transkvinner og ikke-binære karakterer som håndterer uløselige konflikter til dels utenfor deres egen kontroll, utfordret av sosiale normer og geopolitiske kontekster.

My Voice You can’t Hear / Den stemmen du ikke vil høre tar oss med inn i ulike virkeligheter, til et krigsherjet Libanon, til Brasils støvete landeveier, til det musikalske Cuba og til et fremtidig neokolonialt Øst-Afrika dominert av gruvedrift for den globale  teknologiindustrien. Serien presenterer karakterer som utfordrer tradisjonelle kjønnsroller, alle del av det vi tenker som det globale og ikke-vestlige flertallet.

Vi har valgt å koble dette til vårt eget lokalmiljø ved å inkludere Stolt og høylytt, en serie på fem korte portretter produsert av organisasjonen Salam i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Prosjektet løfter frem de skeive stemmene Mabell, Maruwa, Keyse, Sam og Stephen. Målet er å synliggjøre rollemodeller for andre som bryter med hvithetsnormen og kjønn- og seksualitetsnormen.

Dokumentarfilmene inviterer til refleksjon over filmskapernes plass i å lage disse
portrettene. Det portretterende blikket i samspill med den som observeres skaper hele tiden en friksjon, som publikum oppfordres til å være oppmerksomme overfor. Dette møtet preges av empati, solidaritet, humor og en evne til å fremheve karakterene lik en dialogpartner. Fabiana har full kontroll, lager sine egne regler, vandrer de støvete landeveiene i Brasil, og slipper filmskaperen inn i sine innerste rom.

Khaled i Cinema Fouad lever et skjult liv som dobbelt minoritet i 1980-tallets Beirut, både
som magedanser, prostituert og som soldat i en militær krig, til stor forundring for film-
skaperen. Den cubanske musikeren og campana-spilleren Mafifa er for lengst borte og omfanget av glemsel og mystikk, når filmen om henne lages – og det gjør portrettet mer til en fortelling om fascinasjonen den hørselshemmede filmregissøren erfarer for myten Mafifa. Kortfilmene gjort for Salam og spillefilmen Neptune Frost henger tematisk sammen, kanskje handler de mest om å fremstå som et “romvesen”; i sin egen verden. Neptune i Neptune Frost er i seg enten to eller en (? lar vi oss undre) som gjenskapes som en kvinne i en alder av 23, for så å rive seg løs fra den multinasjonale gruveindustriens herredømme i Burundi og ta til skogen for en antikapitalistisk informasjonsteknisk geriljamotstand.

Serien er kuratert av Hanan Benammar og Brynjar Bjerkem for kunstprodusenten TrAP og er et samarbeid med Cinematekene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og Nasjonalmuseet.

www.trap.no

trap-logo-rgb-positive

Relaterte filmer