Hvordan har du det? Sånn egentlig?

Cinemateket i Bergen og Psyktærlig presenterer en ny filmserie som vil bruke tankevekkende film for å fremme bevissthet og åpen diskusjon om spørsmål knyttet til psykisk helse og sykdom. Det blir visninger annenhver måned av en spillefilm eller en dokumentar med et bestemt tema om psykisk helse. I etterkant blir det presentasjon og diskusjon.

Serien arrangeres i samarbeid med Psyktærlig, en forening som jobber for å endre måten det snakkes om psykisk helse på. Mer info finnes på www.psyktaerlig.no.

Relaterte filmer