Billetter

Ni liv. Regi: Arne Skouen. Norge, 1957. Tale: norsk. Tekst: utekstet. 35mm, 1t 39min.

Ni liv har en unik posisjon i norsk filmhistorie. Både på grunn av filmens sterke nasjonale forankring, med krigen og den norske naturen som sentrale tematiske ingredienser, og fordi den, takket være åpenbare kunstneriske kvaliteter, har høstet internasjonal anerkjennelse som få andre norske filmer.

Senvinteren 1943 kommer en båt fra Shetland med utstyr til den norske hjemmefronten Mannskapet, som inkluderer Kompani Linge-folk, blir overrasket av tyske soldater, og 26 år gamle Jan Baalsrud fra Oslo er den eneste som unnslipper, ved å legge på svøm over det iskalde sundet.

Relaterte filmer